CO2RE

De opwarming van de aarde is waarschijnlijk de grootste uitdaging voor onze planeet en vormt een bedreiging voor onze maatschappij en de toekomstige generaties. We moeten met z'n allen doen wat we kunnen om deze situatie zo snel mogelijk te veranderen.

Hier bij modulyss gaan we deze wereldwijde uitdaging aan en bieden we een selectie van tapijttegels aan met lage CO2-uitstoot in het kader van ons CO2RE-initiatief.

CO2RE

CO2-compensatie is een beproefd model waarmee we een lage CO2-status voor onze tapijttegels kunnen bereiken. Ontdek alles over ons CO2RE-initiatief in deze video.

CO2RE brochure

CO2RE brochure

Ontdek hoe jij je de eerste stappen kunt zetten naar tapijttegels die gecertificeerd CO2-neutraal zijn met modulyss in onze CO2RE-brochure

Bekijk de brochure

Verandering brengen

De aarde warmt op

Het is al lang bewezen dat de planeet opwarmt door menselijke activiteit, en we moeten dringend voor afkoeling zorgen. De CO2-uitstoot van de moderne wereld draagt in hoge mate bij tot die opwarming, maar door samen te werken om de uitstoot te verminderen, kunnen we zorgen voor een blijvende, positievere impact voor de generaties die na ons komen.

Hoe groot of hoe klein onze acties ook zijn, ieder van ons moet zijn of haar steentje bijdragen om onze CO2-uitstoot zo veel mogelijk te verlagen, en dat is de hoofdgedachte achter ons CO2RE-initiatief.

De opwarming stoppen

Bij modulyss zijn we al sinds 2008 bezig met het verkleinen van onze CO2-voetafdruk en zetten we grote stappen om de impact van onze producten en productieprocessen op de planeet te verminderen. Daardoor hebben we onze CO2-uitstoot aanzienlijk kunnen verlagen. Net zoals dat voor elk ander bedrijf het geval is, is het momenteel echter nog onmogelijk om via productie- en operationele verbeteringen alleen een nulemissie te bereiken. Bij het vervaardigen van tapijttegels wordt er onvermijdelijk nog een kleine voetafdruk nagelaten, maar we zijn vastberaden om ook daar iets aan te doen want we willen ons impact niet doorschuiven naar de toekomstige generaties.

Waarom compensatie?

Momenteel kunnen we met de beschikbare grondstoffen en technologie onze ambitie om alleen via het productieproces CO2-neutrale tapijttegels te maken nog niet waarmaken. Daarom hebben we besloten dat het CO2-compensatieprincipe van CO2RE momenteel de beste manier is om de uitdaging waar we voor staan het hoofd te bieden.

We gaan voor neutraal

CO2-compensatie is een beproefd model waarmee we een lage CO2-status voor onze tapijttegels kunnen bereiken. Het is echter niet eenvoudig om te beslissen hoe we onze CO2-uitstoot het best kunnen compenseren. Daarom zijn we een partnerschap aangegaan met de Belgische autoriteit op dat vlak, CO2logic. Zij hebben met ons samengewerkt om ervoor te zorgen dat CO2RE ons een duurzaam compensatiemodel oplevert.

Het proces is simpel:

  • CO2RE is standaard bij de Handcraft-collectie: Moss, Leaf, Willow en Grind (back2back) en is op verzoek ook beschikbaar bij alle andere tapijttegelcollecties van modulyss.
  • modulyss & CO2logic berekenen de resterende uitstoot van broeikasgassen voor jouw project.
  • Deze waarde wordt dan omgezet in een CO2-equivalent waarvoor men credits koopt.
  • Met deze credits steunt modulyss een gecertificeerd klimaatproject voor het volledige CO2-equivalent.
  • modulyss steunt momenteel het Paradigm project, opdat het verder kan gaan met het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen.
  • Dankzij CO2RE is de productie van tapijttegels voor jouw project nu CO2-neutraal.

 

Empowering your project with CO2RE

Je project kracht bijzetten met CO2RE

Je toewijding om een verandering tot stand te brengen zal als CO2-neutraal gecertificeerd worden door CO2logic en gevalideerd worden door de externe certificeringsspecialist Vinçotte. Vele bedrijven dragen met trots dit CO2-neutrale label aangezien het blijk geeft van hun wens om actief de impact op het wereldwijde klimaat te berekenen, verminderen en compenseren. En dat is toch wel de moeite waard. De tijd is aangebroken om te beginnen bouwen aan een duurzame en positieve planeet voor de generaties die na ons komen. Zet je project dus kracht bij met CO2RE.

Zet vandaag de eerste stappen naar gecertificeerd CO2-neutrale tapijttegels van modulyss.

 

Neem contact op
CO2RE offset program
CO2RE offset program

Een ondernemende oplossing

Alle credits gaan momenteel naar het Paradigm project in Kenia dat in het leven geroepen werd om de armoede te bestrijden, de uitstoot van broeikasgassen te verlagen en om bij te dragen aan verschillende Sustainable Development Goals van de VN. Dit maatschappelijk verantwoord klimaatproject houdt ook rekening met de groeiende bevolking van Kenia en het veranderende landschap waar natuurlijke rijkdommen elk jaar in kostbaarheid toenemen.

CO2RE Projects

TVH Belgium

Toon project