CARE

I Europa går over 20 millioner m² med teppefliser til spille som byggavfall eller fordi de brennes. I januar 2009 startet vi derfor den banebrytende tjenesten CARE (REsponse to used CArpet tiles – håndtering av brukte teppefliser) sammen med Vanheede Environment Group.

Les alt om vårt CARE-program.

Jeg er svært stolt over det symbiotiske forholdet Vanheede Environment Group har med modulyss. Vi har en felles resolutt innstilling og åpen kommunikasjonsstrategi, noe som gjorde det mulig for oss å sette opp det innovative CARE-prosjektet.

Nico Kimpe, Manager Carpet & Polymer Recycling hos Vanheede Environment Group

Prosessen

01

Et medlem av modulyss-teamet kommer til anlegget for å se om teppeflisene kan behandles.

02

Teppeflisene fjernes av entreprenøren og skilles fra annet oppryddingsmateriale.

03

Teppeflisene plasseres på engangspaller og samles inn av Vanheede Environment Group.

04

Etter en kontroll ved inngangen blandes teppeflisene med andre ikke-resirkulerbare og klorfrie materialer med stor brennverdi og bearbeides til pellets.

05

Deretter blir pelletsene omgjort til bærekraftig energi.

CARE – VI BRYR OSS

Takket være CARE blir teppefliser av polyamid som ikke lenger kan brukes, resirkulert på en bærekraftig måte til resirkulerte råvarer og sekundærbrensel. Mineralene trekkes ut av teppeflisene og resirkuleres til råvare for sementproduksjon, noe som gir 50 prosent resirkulering av teppeflisene våre. Resten omdannes til pellets for industrielle ovner. Dette gjør at mye mindre fossilt brensel blir brukt.

CARE carpet tiles end of life

Sustainable solution certificate

Etter å ha produsert teppefliser på en holdbar måte, mottar du et sertifikat om en bærekraftig løsning fra Vanheede Environment Group.

CARE carpet tiles end of life
CARE pellets Vanheede

Takket være CARE …

  • unngår du at teppeflisene brennes eller dumpes
  • omdannes avfall til råvare og brennstoff (verdiøkning i form av energi)
  • reduseres bruken av verdifullt fossilt brennstoff
  • reduseres karbonutslippene.