CO2RE

Den globale oppvarmingen er trolig den alvorligste utfordringen verden nå står overfor, siden den truer dagens samfunn og fremtidige generasjoner. Vi må alle gjøre noe med situasjonen så fort som mulig.

Her ved modulyss har vi gitt oss i kast med denne globale utfordringen, og utvalgte teppefliser er nå tilgjengelige med lavt karbonutslipp i vårt karbonnøytralitetsinitiativ CO2RE.

CO2RE

Karbonnøytralitet er en modell som har vist at den fungerer, og som hjelper oss å oppnå en lav CO2-status for teppeflisene våre. Finn ut alt om vår CO2RE-prosess i denne lange videoen.

CO2RE brochure

CO2RE brosjyre

CO2RE-brosjyren vår viser deg hvordan du kan begynne på veien til sertifiserte karbonnøytrale teppefliser med modulyss

Vis brosjyre

Gjøre en forskjell

Planeten blir stadig varmere

Det er godt underbygget at menneskelige aktiviteter faktisk fører til at planeten blir varmere, og at vi må kjøle den ned så snart som mulig. Et av de største bidragene til den globale oppvarmingen kommer fra den moderne verdens utslipp av CO2. Ved å samarbeide om å redusere disse utslippene kan vi gjøre et varig og mer positivt inntrykk på fremtidige generasjoner.

Uansett hvor mye eller lite vi kan bidra med, bør vi alle gjøre vår del for å redusere karbonutslippene så mye som mulig. Det er her vårt CO2RE-initiativ kommer inn.

Vi skrur ned varmen

Vi hos modulyss har jobbet for å redusere vårt karbonutslipp siden 2008, og vi har gjort store fremskritt for å oppnå at produktene og produksjonsprosessene våre skal påvirke planeten minst mulig. Dette har bidratt til å redusere karbonutslippene våre betydelig. Men akkurat som for alle andre selskaper er det for øyeblikket ikke mulig å oppnå nullutslipp gjennom produksjon- og driftsforbedringer alene. Under produksjonen av teppefliser blir det alltid igjen en liten rest som vi ikke greier å fjerne, men vi er fast bestemt på å gjøre noe med det.

Hvorfor karbonnøytralitet?

For tiden holder ikke de tilgjengelige råvarene og teknologien tritt med ambisjonene vi har om å produsere karbonnøytrale teppefliser bare gjennom produksjonen. Derfor mener vi at det gir en bedre løsning på utfordringen fremover hvis vi følger det samme prinsippet om karbonnøytralitet som CO2RE følger.

Gjøre det nøytralt

Karbonnøytralitet er en modell som har vist at den fungerer, og som hjelper oss å oppnå en lav CO2-status for teppeflisene våre. Men det er ikke lett å finne den beste måten å gjøre utslippene våre karbonnøytrale, og vi har derfor innledet et samarbeid med Belgias ledende eksperter innenfor området, nemlig CO2logic. De har jobbet med oss for å sikre at CO2RE gir en langsiktig og bærekraftig modell for karbonnøytraliteten vår.

Prosessen er ganske enkel:

  • CO2RE kommer som standard på Handcraft-kolleksjonen: Moss, Leaf, Willow og Grind (back2back), og er tilgjengelig på forespørsel på alle andre teppefliskolleksjoner fra modulyss.
  • modulyss og CO2logic beregner de gjenværende utslippene av klimagasser for prosjektet ditt.
  • Denne verdien omregnes til en CO2-ekvivalens, som det kjøpes kreditt for.
  • Med denne kreditten støtter modulyss et sertifisert klimaprosjekt tilsvarende den fulle verdien av CO2-ekvivalensen.
  • modulyss støtter for øyeblikket Paradigm-prosjektet for å hjelpe det å redusere utslippene av klimagasser enda mer.
  • CO2RE bidrar dermed til at produksjonen av teppefliser for prosjektet ditt nå blir karbonnøytral.

 

Empowering your project with CO2RE

Styrk prosjektet ditt med CO2RE

Ditt arbeid for å bli karbonnøytral blir sertifisert av CO2logic og blir godkjent av den uavhengige sertifiseringsspesialisten Vincotte. Denne karbonnøytralitetsetiketten bæres med stolthet av mange bedrifter og er et tegn på at de er drevet av et ønske om aktivt å beregne, redusere og kompensere for den globale klimapåvirkningen. Og dette er absolutt noe det er verdt å arbeide for. Nå er tiden derfor inne til å begynne å bidra til en varig og positiv planet for fremtidige generasjoner. Du bør derfor styrke prosjektet ditt med CO2RE.

Begynn på veien til sertifiserte karbonnøytrale teppefliser fra modulyss i dag. 

 

Ta kontakt
CO2RE offset program
CO2RE offset program

En virksomhetsløsning

Hver eneste kreditt går for tiden til Paradigm-prosjektet i Kenya. Prosjektet har som mål å gjøre noe med fattigdommen og samtidig redusere utslippene av klimagasser. Den sosiale virksomheten tar også hensyn til Kenyas voksende befolkning og skiftende landskap, hvor naturressursene blir stadig mer dyrebare for hvert år som går.

CO2RE Projects

TVH Belgium

Show project