CO2RE

Globalne ocieplenie to prawdopodobnie najpoważniejsze wyzwanie współczesnego świata, zagrażające zarówno dzisiejszym społeczeństwom, jak i przyszłym pokoleniom. Musimy uczynić wszystko, co w naszej mocy, aby zapobiec dalszemu pogarszaniu się sytuacji i to jak najszybciej.

Firma modyluss stara się odpowiedzieć na to globalne wyzwanie i dlatego wyselekcjonowaliśmy płytki dywanowe o niskiej emisji CO2, dostępne obecnie w naszej ofercie w ramach inicjatywy na rzecz równoważenia emisji dwutlenku węgla CO2RE.

CO2RE

Równoważenie emisji dwutlenku węgla to sprawdzony model osiągania niskiego poziomu CO2 przy produkcji płytek dywanowych. Zapraszamy do zapoznania się z naszym krótkim, materiałem filmowym przedstawiającym szczegóły procesu CO2RE.

CO2RE brochure

CO2RE brochure

Zapoznajcie się Państwo z naszą broszurą CO2RE, w której podpowiadamy, jak wejść na drogę prowadzącą do użytkowania certyfikowanych płytek dywanowych modulyss, neutralnych pod względem emisji CO2.

Wyświetl broszurę

Tworzenie zmian

Klimat się ociepla

Wielokrotnie udowodniono, że działalność człowieka jest istotną przyczyną ocieplenia klimatu oraz że niezbędne będzie podjęcie natychmiastowych działań zmierzających do zatrzymania tego procesu. Globalne ocieplenie spowodowane jest głównie emisją CO2 do atmosfery w warunkach współczesnego świata, tak więc w interesie nas wszystkich oraz w interesie przyszłych pokoleń leży współpraca nad jej zmniejszeniem.

Każdy może mieć swój wkład w redukcję emisji CO2 poprzez działania zakrojone na mniejszą lub większą skalę, stąd też pomysł stworzenia inicjatywy CO2RE wewnątrz naszej firmy.

Przeciwdziałanie ociepleniu

Prace nad zmniejszeniem śladu węglowego w firmie modulyss trwają od 2008 roku i stanowią ważny krok na drodze ku ograniczeniu potencjalnego wpływu naszych produktów oraz całości procesu produkcyjnego na stan środowiska naturalnego. Wszystkie te działania zdecydowanie pomogły zredukować naszą emisję CO2. Niestety, podobnie jak inne przedsiębiorstwa, nie jesteśmy w stanie osiągnąć wartości zerowej emisji jedynie poprzez wdrażanie usprawnień produkcyjnych czy operacyjnych. Produkcja płytek dywanowych zawsze pozostawia pewną ilość śladu węglowego, ale niezależnie od tego jesteśmy zdecydowani znaleźć jakieś rozwiązanie.

Dlaczego równoważenie?

Realizację naszych ambicji wyprodukowania płytki dywanowej całkowicie neutralnej pod względem emisji CO2 uniemożliwiają na dzień dzisiejszy dostępne surowce i możliwości produkcji przemysłowej. Dlatego też zdecydowaliśmy, że w obecnej sytuacji najlepszą odpowiedzią na wyzwanie, przed którym wszyscy stoimy, będzie zasada równoważenia emisji CO2 ujęta w ramy inicjatywy CO2RE.

Neutralizowanie zagrożenia

Równoważenie emisji dwutlenku węgla to sprawdzony model osiągania niskiego poziomu CO2 przy produkcji płytek dywanowych. Jednak wybór najlepszej metody równoważenia CO2 to niełatwe zadanie, dlatego też nawiązaliśmy współpracę z belgijskim ekspertem w tej dziedzinie, firmą CO2logic. Nasze partnerstwo zaowocowało stworzeniem długoterminowego modelu zrównoważonego rozwoju, na którym opiera się inicjatywa CO2RE .

To bardzo prosty proces:

  • CO2RE wyznacza standardy produkcji płytek wchodzących w skład kolekcji Handcraft; płytki Moss, Leaf, Willow i Grind (back2back) są dostępne na życzenie w katalogach wszystkich pozostałych kolekcji modulyss.
  • modulyss i CO2logic obliczają pozostałą wielkość emisji gazów cieplarnianych powstałych przy realizacji Państwa projektu.
  • Uzyskana wartość jest następnie zamieniana na ekwiwalent CO2, dla którego nabywa się tzw. uprawnienia do emisji.
  • Zakupione uprawnienia pozwalają firmie modulyss na wsparcie certyfikowanego projektu ochrony klimatu równowartością ekwiwalentu CO2.
  • Obecnie modulyss wspiera projekt Paradigm mający na celu dalszą redukcję emisji gazów cieplarnianych.
  • Dzięki procesowi CO2RE produkcja płytek dywanowych przeznaczonych na realizację Państwa projektu staje się neutralna pod względem emisji CO2.

 

Empowering your project with CO2RE

Jak wzmocnić swój projekt z CO2RE?

Wasze zaangażowanie w tworzenie zmian sprzyjających neutralizacji emisji CO2 nagrodzone zostanie certyfikatem CO2logic oraz uprawomocnione przez niezależnego specjalistę, grupę Vincotte. Etykieta potwierdzająca wykorzystanie rozwiązań neutralnych pod względem emisji CO2 prezentuje się dumnie w biurach wielu przedsiębiorstw, a jej istotą jest silne pragnienie oszacowania, zmniejszenia i skompensowania wpływu produkcji na globalne zmiany klimatu. To zaś naprawdę się opłaca. Nadszedł czas, aby rozpocząć budowę stabilnego i korzystnego świata dla przyszłych pokoleń. Wzmocnijcie Państwo swój projekt z CO2RE.

Już dzisiaj wejdźcie na drogę prowadzącą do użytkowania certyfikowanych płytek dywanowych modulyss, neutralnych pod względem emisji CO2.

 

Nawiąż kontakt z firmą
CO2RE offset program
CO2RE offset program

Przedsiębiorcze rozwiązanie

Aktualnie zakup każdego uprawnienia wspiera działania projektu Paradigm w Kenii, gdzie wdrażane są rozwiązania nakierowane na zmniejszenie ubóstwa oraz redukcję emisji gazów cieplarnianych. To przedsięwzięcie społeczne bierze również pod uwagę wzrost liczebności populacji Kenii, a także zmieniający się krajobraz i zasoby naturalne, które z każdym rokiem stają się coraz cenniejsze.

CO2RE Projects

TVH Belgium

Show project